Usługi turystyczne

Marszałek Województwa Podkarpackiego w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 196) realizuje następujące zadania:

  • Zaszeregowanie obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów oraz nadanie kategorii

  • Wpisanie do rejestru działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych

  • Nadawanie uprawnień przewodnika górskiego

Wszytskie informacje dotyczące wymienionych wyżej działań znajdują się na stronie: 

 

bip