layout-wrota-lipiec2014-tlo-turyst

turystyka.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Szlak Garncarski

MEDYNIA GŁOGOWSKA

Medynia Głogowska wraz z otaczającymi ją miejscowościami - Medynią Łańcucką, Pogwizdowem i Zalesiem, tworzyła kiedyś niezwykle prężny ośrodek garncarski, jeden z największych w Polsce. W II poł. XIX w. czynnych było tu blisko 120 warsztatów ceramicznych. Wyrabiano naczynia o zróżnicowanym przeznaczeniu, zdobnictwie i kształtach. Dominowały naczynia użytkowe, które ze względu na sposób wypalania dzieliły się na siwaki i ceramikę czerwoną. Ta ostatnia zaś występowała jako biskwity i naczynia glazurowane. Pomimo lat zastoju w rzemiośle, jaki miał miejsce na tym terenie, wiele form przetrwało i jest nadal wykonywanych przez kilku garncarzy z Zalesia, Medyni i Pogwizdowa.

SZLAK GARNCARSKI

Garncarski szlak to trasa turystyczna, która prowadzi do miejsc, gdzie w zacisznych warsztatach garncarze toczą na kołach garnki, na półkach pod powałami suszą się pękate, gliniane dzbany; dymią piece wypełnione po brzegi ceramiką. Zachwycają zaklęte w glinie świątki, wiejskie kapele i gwizdające ptaszki. Trasa pełna jest uroczych zakątków, takich jak zielone, śródleśne stawy, czy pagórki z których roztacza się widok na panoramę okolicznych miast. Niejednego zadziwi wnętrze kościoła pw. Nawiedzenia NMP. Ściany prezbiterium, chór i ambonę zdobi mozaika ceramiczna, wykonana przez miejscowych garncarzy. Z tego samego materiału zrobione zostały stacje Drogi Krzyżowej. Koniecznie trzeba się zatrzymać przy starym cmentarzu, ukrytym wśród wysokiego starodrzewia, a po drodze pokłonić się każdej napotkanej przydrożnej kapliczce, tak jak przed laty czynili to garncarze, udający się furmankami na odległe jarmarki.

ZAGRODA GARNCARSKA

Za­gro­da Garn­car­ska po­wsta­ła w 2001 roku i two­rzą ją XI­X-wiecz­ne bu­dyn­ki miesz­kal­ne z ów­cze­snym wy­po­sa­że­niem oraz tra­dy­cyj­ny piec do wy­pa­la­nia ce­ra­mi­ki.

W okre­sie wa­ka­cyj­nym or­ga­ni­zo­wa­ne są tu­taj kil­ku­dnio­we warsz­ta­ty garn­car­skie, a przez ca­ły rok od­by­wa­ją się za­ję­cie dla grup zor­ga­ni­zo­wa­nych i tu­ry­stów in­dy­wi­du­al­nych. Pod okiem garn­ca­rzy moż­na na­uczyć się to­cze­nia na­czyń na kole, rzeź­bie­nia w gli­nie oraz wy­pa­la­nia ce­ra­mi­ki w pie­cu. Zagroda Garncarska jest idealnym miejscem do prowadzenia zajęć ergoterapii (terapii zajęciowej, terapii pracą), która uważana jest za ogniwo pośrednie między zabiegami leczniczymi a normalną aktywnością życiową i zawodową. Co roku na przełomie czerwca i lipca w zagrodzie organizowane są Letnie Jarmarki Garncarskie.

GALERIA RZEŹBY CERAMICZNEJ
Władysławy Prucnal

Galeria zawiera bogatą kolekcję prac artystki. Są to figurki, płaskorzeźby i mozaiki przedstawiające życie mieszkańców dawnej wsi. Znaczna część twórczości artystki poświęcona jest również tematyce sakralnej. Prace Władysławy Prucnal znajdują się w muzeach etnograficznych w całej Polsce i w galeriach na całym świecie, m. in. w Australii, Japonii, USA. Zwiedzanie galerii z przewodnikiem po wcześniejszym umówieniu:
biuro GOKiR Czarna, tel. 17 226 23 23, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

SIWAKI Z ZALESIA

Siwaki to naczynia nieglazurowane, które w zależności od gatunku gliny nabierają przy wypalaniu różnych odcieni, od koloru siwego aż do intensywnej czerni. Sposób ich przygotowania i wypalania jest niezmienny od setek lat. Siwaki muszą być wypalane w tradycyjnym piecu, bez dostępu powietrza. To właśnie decyduje o unikatowości ceramiki siwej, która w obrębie ośrodka garncarskiego wytwarzana jest jeszcze jedynie w Zalesiu.

PARKA MATKI BOŻEJ JAGODNEJ
w Medyni Łańcuckiej

Park powstał w 2006 roku. Na jego terenie znajduje się kapliczka z ceramiczną figurą Matki Bożej Jagodnej, patronki Medyni (autorstwa Władysławy Prucnal), źródełko, staw, strumyk, alejki, wiata przystankowa i wgłębnik z siedziskami na ognisko, pergola. Całość obsadzona została owocowymi drzewami i krzewami. Miejscowe gospodynie serwują tu na zamówienie jagodowe dania (biuro GOKiR Czarna, tel. 17 226 23 23, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). W sezonie odbywają się tutaj uroczystości religijne, organizowane są imprezy kulturalne, turystyczne i rekreacyjne.

KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP w Medyni Głogowskiej

Kościół został wybudowany według projektu architekta Budziło z Krakowa w latach 1958-1959. Przy wystroju wnętrza wykorzystano garncarskie tradycje regionu. Ściany prezbiterium, chór i ambonę zdobi mozaika ceramiczna, wykonana przy pomocy miejscowych garncarzy. Z tego samego materiału wykonane zostały stacje Drogi Krzyżowej. Poszczególne obrazy osadzone są w kutej kracie w podświetlanych wnękach dających wrażenie trójwymiarowości. Mozaika na ścianie ołtarza przedstawia sceny Zwiastowania NMP, Nawiedzenia Św. Elżbiety i Narodzenia Jezusa. Ambonę zdobią symbole czterech ewangelistów: anioł, wól, lew, orzeł. W pobliżu kościoła znajdują się zabytkowe budynki starej plebani i wikarówki, a także doskonale zachowany ogród plebański z pięknymi okazami starodrzewu i grabowym żywopłotem. Kościół wybudowany jest na wzgórzu, z którego rozciąga się widok na dolinę Wisłoka i miasto Rzeszów.

TRADYCYJNE PRACOWNIE GARNCARSKIE

Na trasie znajduje się kilka prywatnych czynnych pracowni, w których można spotkać garncarzy przy pracy, toczących na kole, suszących lub wypalających ceramikę. Można też zobaczyć różne rodzaje wypalania - na biskwit lub na siwo. Bezpośrednio u twórcy można kupić ceramikę "prosto z pieca".

Istnieje możliwość umówienia się z garncarzem na zwiedzanie pracowni:

biuro GOKiR Czarna,
tel. 17 226 23 23,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń