layout-wrota-lipiec2014-tlo-turyst

turystyka.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Kalendarz wydarzeń

Jasło: akcja charytatywna Antoniański Dar Serca

jaslo antoJuż po raz 7. w Jaśle odbędzie się akcja charytatywna Antoniański Dar Serca, zbiórki funduszy na wsparcie jasielskiego szpitala. Kwestę uliczną zaplanowano na niedzielę 9 czerwca br., a zebrane pieniądze zostaną przekazane na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Celem akcji Antoniański Dar Serca - podobnie jak przed laty akcji „Noworoczny Dar”, z której Antoniański Dar wyrósł - jest nie tylko pomoc szpitalowi, ale także (i to jest chyba nawet ważniejsze) kształtowanie u dzieci i młodzieży szlachetnych postaw: prawości, współczucia, wyrozumiałości, wielkoduszności, dzielenia się z innymi tym, co się ma, i to nie tylko w sferze materialnej, ale też - czasem, talentami, dobrym sercem...

Publiczna zbiórka uliczna odbędzie się w niedzielę 9 czerwca. Zakończy się koncertem na jasielskim rynku w wykonaniu artystów Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie. Wcześniej na tej samej scenie odbędą się prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży. Prezentacje artystyczne jasielskich uczniów i przedszkolaków towarzyszyły jeszcze „Noworocznemu Darowi” i od początku są integralną częścią Antoniańskiego Daru Serca. Odbędą się nie tylko w niedzielę na rynku, ale także w JDK i poszczególnych placówkach oświatowych, w różnych terminach, od 18 maja do 9 czerwca.

Zebrane 9 czerwca datki zostaną wpłacone na konto Antoniańskiego Daru Serca: PEKAO SA, I O. w Jaśle 75 1240 2337 1111 0000 3740 3607, na które również później każdy chętny będzie mógł przekazać dowolną kwotę. Wszystkie zebrane na koncie środki trafią do Szpitala Specjalistycznego w Jaśle i mają być przeznaczone na zakup ultrasonografu.

Głównymi organizatorami VII ADS są jak zwykle ojcowie franciszkanie i Jasielski Dom Kultury, we współpracy z Miastem Jasłem, Powiatem Jasielskim oraz szkołami i przedszkolami.

Miejsce Jasło