layout-wrota-lipiec2014-tlo-turyst

turystyka.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Kalendarz wydarzeń

Rzeszów: Piknik Nauki EKSPLORACJE

rzeszow piknikStowarzyszenie Explores, Uniwersytet Rzeszowski oraz Stowarzyszenie Ekoskop organizują Piknik Nauki Eksploracje. Piknik Nauki Eksploracje odbędzie się 25-27 maja. Jak mówią organizatorzy, ideą wydarzenia jest pokazanie wielu lokalnych inicjatyw i bogactw przyrodniczych w naszym regionie. – Głównym celem Pikniku będzie ukazanie i popularyzacja wiedzy naukowej i technicznej, lokalnych osiągnięć naukowych, bogactwa zasobów przyrodniczych, specyfiki i kierunków rozwoju rzeszowskiego ośrodka akademickiego oraz propagowanie idei i metod stosowanych w edukacji nieformalnej oraz pozaformalnej. Misja i program Pikniku ukierunkowane będą na pokazanie różnorodności i wzajemnych powiązań pomiędzy trzema makroobszarami wiedzy opisanymi za pomocą haseł: „My ludzie”, „Świat wokół nas” oraz „Nasza cywilizacja” – mówi Tomasz Michalski ze stowarzyszenia ExploRes.

Podczas Pikniku Nauki Eksploracje będą odbywać się m.in. wykłady i prelekcje, warsztaty i pokazy w laboratoriach i na plenerowych stoiskach wystawienniczych, występy artystyczne na scenie głównej oraz konkursy na stoiskach wystawienniczych.

Poniżej szczegółowy program trzydniowej imprezy:

Piknik Nauki EKSPLORACJE – PRELUDIUM. Termin: 25.05 (piątek) w godz. 18:00-21:00

Lokalizacja: pomieszczenia Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zakres tematyczny: prezentowane zagadnienia dotyczyć będą makroobszaru „Nasza cywilizacja” i ukazywać będą osiągnięcia cywilizacji w oparciu o zasoby Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Piknik Nauki EKSPLORACJE – PIKNIK (wydarzenie główne).Termin: 26.05 (sobota) w godz. 11:00-18:00

Lokalizacja: moduł plenerowy – pl. AK, ul. Szopena, al. Lubomirskich, parking RARR, fosa Zamku Lubomirskich.

Główny Organizator: Stowarzyszenie ExploRes

Zakres tematyczny: prezentowane zagadnienia dotyczyć będą wszystkich makroobszarów wiedzy, łącząc naukę, wiedzę, technikę oraz kulturę jako wspólny dorobek cywilizacyjny. Uczestnikami (wystawcami) będą instytucje i organizacje działające w obszarze oświaty, edukacji nieformalnej, technologii oraz popularyzacji wiedzy: uczelnie, centra nauki, koła naukowe, organizacje pozarządowe, szkoły, podmioty komercyjne prowadzące działalność gospodarczą, instytucje publiczne (muzea, biblioteki itp.), nieformalne grupy pasjonatów.

Piknik Nauki EKSPLORACJE – WYPRAWA. Termin: 27.05 (niedziela) w godz. 11:00-14:00

Lokalizacja: moduł plenerowy – zalew, bulwary nad zalewem, rezerwat Lisia Góra

Główny Organizator: Stowarzyszenie EKOSKOP

Zakres tematyczny: prezentowane zagadnienia dotyczyć będą makroobszaru „Świat wokół nas” i ukazywać będą zagadnienia związane z przyrodą, jej ochroną, ekologią i bioróżnorodnością w oparciu o zasoby EKOSKOPU.

Piknik Nauki EKSPLORACJE – FINAŁ Termin: 27.05 (niedziela) w godz. 18:00-21:00

Lokalizacja: pomieszczenia Uniwersytetu Rzeszowskiego

Główny Organizator: Uniwersytet Rzeszowski

Zakres tematyczny: prezentowane zagadnienia dotyczyć będą makroobszaru „My, ludzie” i ukazywać będą zagadnienia związane z człowiekiem, jego anatomią, fizjologią i psychologią oraz zdrowiem w oparciu o zasoby Uniwersytetu.

Miejsce Rzeszów