layout-wrota-lipiec2014-tlo-turyst

turystyka.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Arboretum w Bolestraszycach

Arboretum w Bolestraszycach zostało założone w 1975 r., jako pierwszy tego typu obiekt w Polsce południowej, staraniem przemyskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk na terenach przejętych od Państwowego Funduszu Ziemi. Powstało na bazie XVIII-wiecznych ogrodów krajobrazowych z pozostałością po fortyfikacji ziemnej byłego zamku z XVI w. Położone jest na dwu poziomach: niskim – pierwotnie zalewowym dnie doliny Sanu oraz wysokiej wierzchowinie Lessowego Progu Przykarpackiego. Łączy je promenada położona częściowo na miejscu byłych bastionów ziemnych. W centralnej, słabo zadrzewionej części ogrodu zachowały się pozostałości po kolekcji świerkowej z XX w. Najstarsze zasadzenia ogrodów geometrycznych z XVIII/XIX w. to rzędy lip i aleje leszczynowe. Zniszczeniu uległy natomiast okazałe cisy oraz naturalne zadrzewienia wiązowe na skarpie – najstarsze i stanowiące główny element tutejszego składu florystycznego.
fot. Waldemar Sosnowski

Na terenie arboretum znajduje się dwór z końca XVIII w., przebudowany i nadbudowany w połowie XX w. Cennym zabytkiem jest pozostałość po założenia zamkowych – kaplica z przełomu XVI/XVII w. oraz trzykondygnacyjne podziemia. Po wojnie dwór był użytkowany jako szkoła, zaś budynki okołodworskie – przez gminny ośrodek maszynowy. W niektórych zabytkowych pomieszczeniach urządzono mieszkania. Arboretum w Bolestraszycach nawiązuje do dawnych małopolskich tradycji kultury ogrodniczej. W XIX w. w okolicach Przemyśla powstały bowiem słynne ogrody w Medyce, Sieniawie, Zarzeczu, Krasiczynie, Krysowicach i Płekiniach. Medyka znana była z pierwszych w Polsce szkółek ogrodniczych, w których na dużą skalę produkowano materiał szkółkarski. 

W chwili obecnej Arboretum leży na powierzchni 304,1 ha (łącznie z Cisową) i znajduje się w nim około 3,8 tys. gatunków, odmian i form roślin. Najcenniejsze spośród nich to te, które znalazły się na krajowej czerwonej liście odmian rzadkich, zagrożonych i ginących. Równie ważna jest historyczna kolekcja gatunków, odmian i form drzew owocowych. Rośnie w nim ponad 1000 cisów, 160 magnolii, 200 derenii, ponad 100 cyprysików błotnych,150 metasekwoi chińskich, ponad 100 miłorzębów dwuklapowych, co może dowodzić niezwykłej wręcz różnorodności, nieporównywalnej z żadnym ogrodem botanicznym w Polsce południowo-wschodniej. W Cisowej na 283 ha przejętych w 1996 r. od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa utworzono wschodniokarpacki oddział Arboretum, który służyć ma ochronie flory krajowej i zabezpieczeniu różnorodności biologicznej. Również od 1996 r. w posiadaniu arboretum jest także Fort XIIIb Twierdzy Przemyśl – niegdyś pomocniczy, międzypolowy fort piechoty dla fortu XIII SAN RIDEAU. W dalszym zamierzeniu na terenie fortu ma powstać kolekcja roślin rodzimych. 

W ramach arboretum działa Muzeum Przyrodnicze z wystawami stałymi: „Chrońmy ptaki”, „Drzewa, ogrody, dwory – ekspozycja fotograficzna oraz „XXV lat Arboretum w Bolestraszycach” wystawa historyczno-fotograficzna, a sezonie dodatkowo z wystawami czasowymi. Zakład Fizjografii prowadzi również szeroką działalności edukacyjną poprzez funkcjonujące tutaj Centrum Edukacji Kulturalno-Przyrodniczej dla Dzieci i Młodzieży, organizujące m.in. lekcje, wykłady, konkursy, konferencje, staże i różnego rodzaju szkolenia. Od 2002 r. w Bolestraszycach odbywają się Międzynarodowe Plenery Artystyczne „Wiklina w Arboretum”, których celem jest stworzenie dodatkowych atrakcji w bolestrzszyckim ogrodzie. 

Warto wiedzieć, że w latach 1600-1639 właścicielem połowy majątku w Bolestraszycach był Samuel Bolestraszycki, znany jako tłumacz i wydawca antypapieskiego i antyreligijnego dzieła „Heraklit albo o próżności świata”. Tutaj także od 1846 r. przebywał europejskiej sławy malarz scen rodzajowych, przede wszystkim batalistycznych Piotr Michałowski. Zasłynął również jako świetnie zarządzający przemysłem metalurgicznym w Komisji Przychodów i Skarbu w Królestwie Kongresowym. Piotra Michałowskiego w Bolestraszycach odwiedzał senior rodu Kossaków – Juliusz. 

Zakład Fizjografii i Arboretum w Bolestraszycach
37-700 Przemyśl
Bolestraszyce
tel./fax  (0-16) 671 64 25
http://www.bolestraszyce.com/


 Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń