layout-wrota-lipiec2014-tlo-turyst

turystyka.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Kongres 590

181005 kongres 590KONGRES 590. Po raz kolejny Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Jasionce koło Rzeszowa gościć będzie Kongres 590.

To trzecia edycja jednego z największych wydarzeń ekonomicznych w Polsce, stanowiącego przestrzeń do działań na rzecz rozwoju gospodarczego w oparciu
o rosnącą rolę polskiego kapitału.

Kongres 590 już trzeci rok będzie miejscem spotkań przedstawicieli biznesu, nauki, polityki i legislacji. Stanowi arenę wymiany myśli, poglądów i doświadczeń polskich przedsiębiorców, menedżerów, polityków, naukowców oraz ekspertów ekonomicznych.

PROGRAM

Blok 1 Gospodarka i ekonomia 

Dyskusja ekspertów ekonomicznych i praktyków biznesu na temat wyzwań, jakie stoją przed rozwojem gospodarczo-ekonomicznym Polski. Jakie rozwiązania mogą przełożyć się na wzmocnienie gospodarki naszego kraju? Debata toczyć się będzie wokół takich zagadnień jak: polityka migracyjna w kontekście potrzeb polskiej gospodarki, fundusze UE w perspektywie budżetowej 2021-2027, rynek pracy w perspektywie roku 2020 czy polityka banku centralnego.

15 listopada (czwartek)

12.15 Polityka imigracyjna w kontekście potrzeb państwa polskiego i gospodarki
17.00 Jaki Policy Mix dla Polski?
19.25 Fundusze UE w okresie 2021-2027

16 listopada (piątek)

10.00 Rynek pracy - perspektywa do 2020 r.
12.00 Nowe prawo zamówień publicznych
14.30 Dlaczego potrzebujemy polskiej agencji ratingowej?
16.00 Wojny handlowe w XXI w.

*Podane godziny paneli są godzinami orientacyjnymi. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w programie.


Blok 2 Inwestycje

Rozmowa o równomiernym i efektywnym rozwoju państwa, który nie jest możliwy bez inwestycji na poziomie centralnym i lokalnym. Paneliści poruszą m.in. takie tezy jak: zagraniczne inwestycje w Polsce i polskie inwestycje za granicą oraz kluczowe projekty infrastrukturalne i ich wpływ na rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Dyskusja dotyczyć będzie m.in. transferu wiedzy i technologii, Polskiej Strefy Inwestycji, Centralnego Portu Komunikacyjnego, strategicznego znaczenia jakie ma przekop mierzei Wiślanej czy budowy dróg w ramach Via Baltica, czy Via Carpatia.

15 listopada 2018 (czwartek)

11.00 Wieloaspektowa ocena inwestorów zagranicznych
17.00 Polska jedną strefą ekonomiczną
19.25 Polskie inwestycje za granicą

16 listopada (piątek)

10.00 Co poza CPK – kluczowe inwestycje Państwa
12.00 Rynek PE/VC a start-up’y w Polsce / budowa kultury innowacji i wspierania przedsiębiorczości
14.30 Od industry 4.0 do smart factory
16.20 Inwestycje samorządowe - co warto finansować z PPP


BLOK 3. Biznes i przedsiębiorczość

Przedsiębiorcy i przedstawiciele administracji publicznej mówić będą m.in. o ułatwieniach dla polskich przedsiębiorstw i roli polskich firm rodzinnych. Punktem wyjścia do dyskusji będzie plan wsparcia polskich przedsiębiorców, zawarty w Konstytucji Biznesu oraz w pakiecie tzw. „100 zmian dla firm”. Tematami poruszanymi w debacie będą m.in. półroczne funkcjonowanie RODO oraz wprowadzane zmiany w systemie podatkowym.

15 listopada 2018 (czwartek)

11.00 Wizja prostego i efektywnego systemu podatkowego
17.00 Deregulacje – koncepcja reform instytucji kontrolujących polskich przedsiębiorców

16 listopada (piątek)

10.00 Czy państwo może instytucjonalnie i legislacyjnie wspierać firmy rodzinne?
12.00 Konstytucja dla Nauki - Nauka skazana na biznes
14.30 E-zdrowie, promowanie jakości oraz innowacje kontraktowane przez płatnika publicznego


Blok 4. Nowe technologie

Innowacja w biznesie – co to takiego i czemu ma służyć? Czy to tylko nowe technologie? Czy również niestandardowe podejście do zarzadzania przedsiębiorstwem? Eksperci i specjaliści zastanowią się jakie sektory polskiej gospodarki mają największy potencjał w zakresie innowacyjności: które te innowacje tworzą, a które z powodzeniem je wykorzystują? Jak państwo powinno wspierać rozwój polskiej myśli technologicznej i jak sprawić, by innowacyjność polskich firm stała się motorem globalnego rozwoju? Czy administracja publiczna jest innowacyjna? Czy rozwiązania stosowane w biznesie są adoptowane również w administracji i instytucjach państwowych? Jak należy ten proces wspierać?

15 listopada 2018 (czwartek)

11.00 Kompetencje cyfrowe w polskiej przedsiębiorczości (plus badania)
12.15 Innovation HUB oraz piaskownica regulacyjna szansą rozwoju branży- FinTech
17.00 High tech - szansą na skok rozwojowy (branża kosmiczna)

16 listopada (piątek)

10.00 Nowe ścieżki kariery - naukowe kadry dla biznesu
12.00 System stymulacji światowych inwestycji w rozwój polskiej nauki i technologii farmaceutycznej
19.25 Govtech- nowa odsłona administracji


Blok 5. Handel i eksport

W dyskusji eksperci przyjrzą się mocnym stronom polskiego eksportu. Zastanowią się jak promować Polskę jako solidnego i zaufanego partnera handlowego. Przyjrzą się również barierom jakie firmy spotykają za granicą oraz zastanowią się jak Państwo powinno wspierać rozwój współpracy handlowej z rynkiem amerykańskim, azjatyckim lub afrykańskim oraz w Europie w ramach Forum Polskiego Eksportu. Handel zagraniczny określa i stymuluje rozwój gospodarki, a co za tym idzie również rozwój rodzimych firm. Obecnie już nie tylko duże firmy, ale i te z sektora MŚP, szukają swojej drogi rozwoju w eksporcie.

15 listopada 2018 (czwartek)

11.00 Promocja Polski na zewnątrz
12.15 Forum polskiego eksportu – Ameryka Północna
17.00 Forum polskiego eksportu – Afryka
19.25 Forum polskiego eksportu – Azja

16 listopada (piątek)

12.00 Forum polskiego eksportu – Europa
12.15 Forum polskiego eksportu – Ameryka Południowa
Wojna handlowa EU - USA. Implikacje dla Polski


Blok 6. Energetyka i polityka środowiskowa

Energetyka jest kluczowym sektorem dla rozwoju gospodarczego państwa. Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju sprawia, że rola Państwa w tym sektorze jest kluczowa. W tym kontekście eksperci panelu zastanowią się nad regulacjami dotyczącymi min. polityki surowcowej, ale również tak praktycznych aspektów, jak zapewnienie ciągłości zasilania czy parametrów energetycznych urządzeń. W związku z wpływem na środowisko, ważnymi tematami dotyczącymi polityki środowiskowej stają się również kwestie dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych czy konieczności redukcji zużycia energii elektrycznej. Uczestnicy panelu będą ponadto rozmawiać o sytuacji prawno-regulacyjnej w energetyce, a także inwestowaniu w nowe technologie w tym sektorze.

15 listopada 2018 (czwartek)

11.00 Polska surowcowa państwa
12.15 Unijna polityka klimatyczna i jej wpływ na Polskę
17.00 Smartcity i czyste powietrze
19.25 Rewolucja w ciepłownictwie

16 listopada (piątek)

10.00 Współpraca pomiędzy polskim a zagranicznym biznesem


Blok 7. Społeczeństwo

Nie bez znaczenia jest społeczny wymiar gospodarki. Eksperci rozmawiać będą m.in. o wyzwaniach demograficznych, zabezpieczeniu emerytalnym przyszłych pokoleń, opiece nad seniorami oraz jak polityka prorodzinna państwa przekłada się na gospodarkę kraju.

15 listopada 2018 (czwartek)

11.00 Pracownicze Plany Kapitałowe
12.15 Pracownicy 50+ odmienią polski rynek pracy
17.00 Budowa polskiego soft power za granicą
19.25 Nowe instrumenty polityki prorodzinnej jako determinant rozwoju gospodarki

16 listopada (piątek)

10.00 Polscy absolwenci zagranicznych uczelni – jak sprawić, by pracowali w Polsce?
12.00 Marka kobiecego przywództwa


Blok 8 System podatkowy

System podatkowy determinuje zachowania przedsiębiorców i inwestorów. Jego przejrzystość, prostota i efektywność bezpośrednio wpływa na sytuację gospodarczą państwa poprzez zwiększenie wpływów z podatków czy redukcję szarej strefy. Eksperci będą próbowali wskazać najskuteczniejsze rozwiązania jakie wprowadzane są do polskiego systemu podatkowego, omówią rosnące znaczenie cyfryzacji w administracji skarbowej oraz zmianę nastawienia urzędników do podatnika.

15 listopada 2018 (czwartek)

Wizja prostego i efektywnego systemu podatkowego
Cyfrowa broń fiskusa
Od podatnika do interesariusza i partnera. Zmiana w działaniu administracji skarbowej


Forum Polskiego Futbolu

Po raz drugi w ramach Kongresu590 – po raz kolejny w formule „Forum Polskiego Futbolu” omawiać będziemy wyzwania najpopularniejszej dyscypliny sportu, będącej również ważnym elementem nie tylko społecznego, ale i ekonomicznego pejzażu współczesnej Polski i świata.

Nieudany występ polskiej reprezentacji podczas ostatniego Mudialu oraz niemal tradycyjny już brak kwalifikacji do europejskich pucharów, nasuwają szereg pytań o stan i kierunki rozwoju polskiego futbolu. Co zrobić, aby zmniejszyć dystans do europejskich standardów futbolowych, zarówno pod względem organizacyjno-finansowym, jak i szkoleniowym oraz infrastrukturalnym.

w eksperckim gronie porozmawiamy o tym :

jak rozwijać piłkarskie szkolenie w Polsce, jak stymulować i rozliczać je narzędziami używanymi przez biznes (oczekiwanie przez sponsorów osiągania konkretnych rezultatów przez ligę i kluby, dodatkowe premiowanie finansowe – również klubów – za rozwijanie talentów, certyfikację Akademii etc.)?jakie wzorce z innych europejskich państw warto promować, a których unikać?co będzie oznaczało dla polskich klubów poszerzenie europejskich rozgrywek klubowych UEFA od sezonu 2021/22? jak polskiemu futbolowi mogą pomóc nowoczesne technologie rodzime startup’y i akceleratory?jakich korzyści z rozwoju polskiej piłki spodziewają się angażujące się w nią firmy i polski rząd?jak inwestować w piłkarską infrastrukturę i jak finansować takie inwestycje?

*Podane godziny paneli są godzinami orientacyjnymi. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w programie.

https://kongres590.pl/

181005 kongres 590Po raz kolejny Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Jasionce koło Rzeszowa gościć będzie Kongres 590.

To trzecia edycja jednego z największych wydarzeń ekonomicznych w Polsce, stanowiącego przestrzeń do działań na rzecz rozwoju gospodarczego w oparciu
o rosnącą rolę polskiego kapitału.

Kongres 590 już trzeci rok będzie miejscem spotkań przedstawicieli biznesu, nauki, polityki i legislacji. Stanowi arenę wymiany myśli, poglądów i doświadczeń polskich przedsiębiorców, menedżerów, polityków, naukowców oraz ekspertów ekonomicznych.

PROGRAM

Blok 1 Gospodarka i ekonomia 

Dyskusja ekspertów ekonomicznych i praktyków biznesu na temat wyzwań, jakie stoją przed rozwojem gospodarczo-ekonomicznym Polski. Jakie rozwiązania mogą przełożyć się na wzmocnienie gospodarki naszego kraju? Debata toczyć się będzie wokół takich zagadnień jak: polityka migracyjna w kontekście potrzeb polskiej gospodarki, fundusze UE w perspektywie budżetowej 2021-2027, rynek pracy w perspektywie roku 2020 czy polityka banku centralnego.

15 listopada (czwartek)

12.15 Polityka imigracyjna w kontekście potrzeb państwa polskiego i gospodarki
17.00 Jaki Policy Mix dla Polski?
19.25 Fundusze UE w okresie 2021-2027

16 listopada (piątek)

10.00 Rynek pracy - perspektywa do 2020 r.
12.00 Nowe prawo zamówień publicznych
14.30 Dlaczego potrzebujemy polskiej agencji ratingowej?
16.00 Wojny handlowe w XXI w.

*Podane godziny paneli są godzinami orientacyjnymi. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w programie.


Blok 2 Inwestycje

Rozmowa o równomiernym i efektywnym rozwoju państwa, który nie jest możliwy bez inwestycji na poziomie centralnym i lokalnym. Paneliści poruszą m.in. takie tezy jak: zagraniczne inwestycje w Polsce i polskie inwestycje za granicą oraz kluczowe projekty infrastrukturalne i ich wpływ na rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Dyskusja dotyczyć będzie m.in. transferu wiedzy i technologii, Polskiej Strefy Inwestycji, Centralnego Portu Komunikacyjnego, strategicznego znaczenia jakie ma przekop mierzei Wiślanej czy budowy dróg w ramach Via Baltica, czy Via Carpatia.

15 listopada 2018 (czwartek)

11.00 Wieloaspektowa ocena inwestorów zagranicznych
17.00 Polska jedną strefą ekonomiczną
19.25 Polskie inwestycje za granicą

16 listopada (piątek)

10.00 Co poza CPK – kluczowe inwestycje Państwa
12.00 Rynek PE/VC a start-up’y w Polsce / budowa kultury innowacji i wspierania przedsiębiorczości
14.30 Od industry 4.0 do smart factory
16.20 Inwestycje samorządowe - co warto finansować z PPP


BLOK 3. Biznes i przedsiębiorczość

Przedsiębiorcy i przedstawiciele administracji publicznej mówić będą m.in. o ułatwieniach dla polskich przedsiębiorstw i roli polskich firm rodzinnych. Punktem wyjścia do dyskusji będzie plan wsparcia polskich przedsiębiorców, zawarty w Konstytucji Biznesu oraz w pakiecie tzw. „100 zmian dla firm”. Tematami poruszanymi w debacie będą m.in. półroczne funkcjonowanie RODO oraz wprowadzane zmiany w systemie podatkowym.

15 listopada 2018 (czwartek)

11.00 Wizja prostego i efektywnego systemu podatkowego
17.00 Deregulacje – koncepcja reform instytucji kontrolujących polskich przedsiębiorców

16 listopada (piątek)

10.00 Czy państwo może instytucjonalnie i legislacyjnie wspierać firmy rodzinne?
12.00 Konstytucja dla Nauki - Nauka skazana na biznes
14.30 E-zdrowie, promowanie jakości oraz innowacje kontraktowane przez płatnika publicznegoBlok 4. Nowe technologie

Innowacja w biznesie – co to takiego i czemu ma służyć? Czy to tylko nowe technologie? Czy również niestandardowe podejście do zarzadzania przedsiębiorstwem? Eksperci i specjaliści zastanowią się jakie sektory polskiej gospodarki mają największy potencjał w zakresie innowacyjności: które te innowacje tworzą, a które z powodzeniem je wykorzystują? Jak państwo powinno wspierać rozwój polskiej myśli technologicznej i jak sprawić, by innowacyjność polskich firm stała się motorem globalnego rozwoju? Czy administracja publiczna jest innowacyjna? Czy rozwiązania stosowane w biznesie są adoptowane również w administracji i instytucjach państwowych? Jak należy ten proces wspierać?

15 listopada 2018 (czwartek)

11.00 Kompetencje cyfrowe w polskiej przedsiębiorczości (plus badania)
12.15 Innovation HUB oraz piaskownica regulacyjna szansą rozwoju branży- FinTech
17.00 High tech - szansą na skok rozwojowy (branża kosmiczna)

16 listopada (piątek)

10.00 Nowe ścieżki kariery - naukowe kadry dla biznesu
12.00 System stymulacji światowych inwestycji w rozwój polskiej nauki i technologii farmaceutycznej
19.25 Govtech- nowa odsłona administracji


Blok 5. Handel i eksport

W dyskusji eksperci przyjrzą się mocnym stronom polskiego eksportu. Zastanowią się jak promować Polskę jako solidnego i zaufanego partnera handlowego. Przyjrzą się również barierom jakie firmy spotykają za granicą oraz zastanowią się jak Państwo powinno wspierać rozwój współpracy handlowej z rynkiem amerykańskim, azjatyckim lub afrykańskim oraz w Europie w ramach Forum Polskiego Eksportu. Handel zagraniczny określa i stymuluje rozwój gospodarki, a co za tym idzie również rozwój rodzimych firm. Obecnie już nie tylko duże firmy, ale i te z sektora MŚP, szukają swojej drogi rozwoju w eksporcie.

15 listopada 2018 (czwartek)

11.00 Promocja Polski na zewnątrz
12.15 Forum polskiego eksportu – Ameryka Północna
17.00 Forum polskiego eksportu – Afryka
19.25 Forum polskiego eksportu – Azja

16 listopada (piątek)

12.00 Forum polskiego eksportu – Europa
12.15 Forum polskiego eksportu – Ameryka Południowa
Wojna handlowa EU - USA. Implikacje dla Polski


Blok 6. Energetyka i polityka środowiskowa

Energetyka jest kluczowym sektorem dla rozwoju gospodarczego państwa. Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju sprawia, że rola Państwa w tym sektorze jest kluczowa. W tym kontekście eksperci panelu zastanowią się nad regulacjami dotyczącymi min. polityki surowcowej, ale również tak praktycznych aspektów, jak zapewnienie ciągłości zasilania czy parametrów energetycznych urządzeń. W związku z wpływem na środowisko, ważnymi tematami dotyczącymi polityki środowiskowej stają się również kwestie dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych czy konieczności redukcji zużycia energii elektrycznej. Uczestnicy panelu będą ponadto rozmawiać o sytuacji prawno-regulacyjnej w energetyce, a także inwestowaniu w nowe technologie w tym sektorze.

15 listopada 2018 (czwartek)

11.00 Polska surowcowa państwa
12.15 Unijna polityka klimatyczna i jej wpływ na Polskę
17.00 Smartcity i czyste powietrze
19.25 Rewolucja w ciepłownictwie

16 listopada (piątek)

10.00 Współpraca pomiędzy polskim a zagranicznym biznesem


Blok 7. Społeczeństwo

Nie bez znaczenia jest społeczny wymiar gospodarki. Eksperci rozmawiać będą m.in. o wyzwaniach demograficznych, zabezpieczeniu emerytalnym przyszłych pokoleń, opiece nad seniorami oraz jak polityka prorodzinna państwa przekłada się na gospodarkę kraju.

15 listopada 2018 (czwartek)

11.00 Pracownicze Plany Kapitałowe
12.15 Pracownicy 50+ odmienią polski rynek pracy
17.00 Budowa polskiego soft power za granicą
19.25 Nowe instrumenty polityki prorodzinnej jako determinant rozwoju gospodarki

16 listopada (piątek)

10.00 Polscy absolwenci zagranicznych uczelni – jak sprawić, by pracowali w Polsce?
12.00 Marka kobiecego przywództwa


Blok 8 System podatkowy

System podatkowy determinuje zachowania przedsiębiorców i inwestorów. Jego przejrzystość, prostota i efektywność bezpośrednio wpływa na sytuację gospodarczą państwa poprzez zwiększenie wpływów z podatków czy redukcję szarej strefy. Eksperci będą próbowali wskazać najskuteczniejsze rozwiązania jakie wprowadzane są do polskiego systemu podatkowego, omówią rosnące znaczenie cyfryzacji w administracji skarbowej oraz zmianę nastawienia urzędników do podatnika.

15 listopada 2018 (czwartek)

Wizja prostego i efektywnego systemu podatkowego
Cyfrowa broń fiskusa
Od podatnika do interesariusza i partnera. Zmiana w działaniu administracji skarbowej


Forum Polskiego Futbolu

Po raz drugi w ramach Kongresu590 – po raz kolejny w formule „Forum Polskiego Futbolu” omawiać będziemy wyzwania najpopularniejszej dyscypliny sportu, będącej również ważnym elementem nie tylko społecznego, ale i ekonomicznego pejzażu współczesnej Polski i świata.

Nieudany występ polskiej reprezentacji podczas ostatniego Mudialu oraz niemal tradycyjny już brak kwalifikacji do europejskich pucharów, nasuwają szereg pytań o stan i kierunki rozwoju polskiego futbolu. Co zrobić, aby zmniejszyć dystans do europejskich standardów futbolowych, zarówno pod względem organizacyjno-finansowym, jak i szkoleniowym oraz infrastrukturalnym.

w eksperckim gronie porozmawiamy o tym :

jak rozwijać piłkarskie szkolenie w Polsce, jak stymulować i rozliczać je narzędziami używanymi przez biznes (oczekiwanie przez sponsorów osiągania konkretnych rezultatów przez ligę i kluby, dodatkowe premiowanie finansowe – również klubów – za rozwijanie talentów, certyfikację Akademii etc.)?jakie wzorce z innych europejskich państw warto promować, a których unikać?co będzie oznaczało dla polskich klubów poszerzenie europejskich rozgrywek klubowych UEFA od sezonu 2021/22? jak polskiemu futbolowi mogą pomóc nowoczesne technologie rodzime startup’y i akceleratory?jakich korzyści z rozwoju polskiej piłki spodziewają się angażujące się w nią firmy i polski rząd?jak inwestować w piłkarską infrastrukturę i jak finansować takie inwestycje?

 

*Podane godziny paneli są godzinami orientacyjnymi. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w programie.

 Kalendarz wydarzeń

Czerwiec 2019
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30